blog

Aktuelno

blog posts

Ponešto od dešavanja u našem studiju i neka naša razmišljanja.

Generativna veštačka inteligencija – novi najbolji prijatelj vaše mašteGraphic design, News

Srđan PopadićMarch 5, 2024

Komunikacija, odnosno kreativni tokovi između autora svega onoga što čini funkcionalan i kreativan grafički dizajn s jedne strane i krajnjeg korisnika, odnosno čitaoca s druge, značajno su unapređeni korišćenjem alata koje donosi generativna veštačka inteligencija.

Read More

Animacija i elektronski udžbeniciGraphic design, Video

Srđan PopadićMarch 1, 2024

Interaktivni elementi su neizostavni deo elektronskog udžbenika, bez obzira na platformu na kojoj je objavljen. Korišćenjem galerija, 3D modela, audio i video fajlova, animacija i raznih zadataka, učenje je olakšano, kroz funkcionalnost koje donose elektronski udžbenici, a koja nije moguća kod štampanih izdanja.

Read More

Adobe After Effect i 3D animacijaNews, Video

Srđan PopadićFebruary 24, 2024

Obilje novih funkcionalnosti koje je doneo apdejt aplikacija iz Adobe Creative Cloud paketa za 2024. godinu, u više aspekata je redefinisao dosadašnje uloge i promenio pristup u rešavanju određenih zadataka. Puno inovacija smo ispratili tokom faza beta-testiranja i željno iščekivali mogućnost komercijalne upotrebe, prvenstveno onih koje donosi generativna veštačka inteligencija implamentirana u gotovo sve Adobe-ove alate, ali i dugo očekivane novine koje je trebalo da donese apdejt After Effect-a, odnosno mogućnost da 3d animacija postane sastavni deo projekta.

Read More

grafički dizajn u procesu nastanka jednog udžbenika Graphic design, News

Srđan PopadićFebruary 1, 2024

Odluka kojom ministar prosvete odobrava udžbenik za upotrebu i distribuciju nije samo dokaz da su ispunjeni svi propisani standardi, već i potvrda da je izdavač okupio kvalitetan tim, koji uključuje autore, recenzente, lektore, evaluatore, i na kraju tim čiji je posao grafički dizajn, odnosno ostvarivanje efikasne vizuelne komunikacije između teksta i učenika.

Read More

Elektronski udžbenikVideo

Srđan PopadićJanuary 1, 2024

Rad na uobličavanju materijala koji bi trebalo da predstavlja elektronski udžbenik nije samo objavljivanje postojeće knjige u elektronskoj formi, već i kreiranje svega onoga što čini kvalitativnu razliku u odnosu na klasično, štampano, izdanje. Galerija, animacija, video snimci, interaktivni sadržaj i narativi kao tonska podrška svemu navedenom daju potpuno novu dimenziju procesu učenja.

Read More

Brzo, a kvalitetnoGraphic design, News

Srđan PopadićMarch 2, 2023

ECPD Univerziteta za mir pod mandatom UN je klijent sa kojim imamo najdužu tradiciju. Naša saradnja je počela još pre osnivanja našeg studija, u vreme kada sam bio početnik sa sopstvenom vizijom grafičkog dizajna i željan dokazivanja, tačnije od 1989. godine, odnosno 9. samita Pokreta nesvrstanih u Beogradu.

Read More

Nešto kao jubilejGraphic design

Srđan PopadićAugust 15, 2022

Deset godina saradnje, desetine udžbenika i isto toliko uspešno završenih rokova i kvalitetnog rada. Hvala KLETT na poverenju i našem učešću u ovom sjajnom projektu.

Read More

Gears and WheelsNews

Srđan PopadićOctober 30, 2021

Zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija i brzinama prenosa podataka, što je do pre nekoliko godina bilo nezamislivo, elektronski udžbenik je definisao svoju ulogu u obrazovnom sistemu. Delatnost našeg studija je u velikoj meri oslonjena na oblast obrazovanja, tako da to određuje pravac našeg razvoja. Logično je da ono što je bilo ilustracija postane animacija, fotografija da preraste u galeriju, crtež u 3D animaciju…

Read More