Category Archive

Графички дизајн

Анимације у уџбеницима

децембар 26, 2022

Неизоставни део сваког дигиталног уџбеника, независно од платформе на којој је објављен, су интерактивни елементи. Коришћењем галерија фотографија, 3D модела, аудио и видео прилога, анимација и разних задатака. Савладавање градива се олакшава кроз функционалност која није могућа код штампаних издања.

Пут једног уџбеника

јануар 5, 2022

The decision by which the Minister of Education approves the textbook for use and distribution is not only proof that all prescribed standards have been met, but also a confirmation for the publisher that the editor has gathered a quality team, including authors, reviewers, proofreaders, evaluators, and finally us, whose…