Неизоставни део сваког дигиталног уџбеника, независно од платформе на којој је објављен, су интерактивни елементи. Коришћењем галерија фотографија, 3D модела, аудио и видео прилога, анимација и разних задатака. Савладавање градива се олакшава кроз функционалност која није могућа код штампаних издања.