Interaktivni elementi su neizostavni deo svakog elektronskog udžbenika, bez obzira na platformu na kojoj je objavljen. Korišćenjem galerija, 3D modela, audio i video fajlova, animacija i raznih zadataka, učenje je olakšano, kroz funkcionalnost koje donosi elektronski udžbenik, a koja nije moguća kod štampanih izdanja.