Posts Tagged

web

Animacija i elektronski udžbenik

December 26, 2022

Interaktivni elementi su neizostavni deo svakog elektronskog udžbenika, bez obzira na platformu na kojoj je objavljen. Korišćenjem galerija, 3D modela, audio i video fajlova, animacija i raznih zadataka, učenje je olakšano, kroz funkcionalnost koje donosi elektronski udžbenik, a koja nije moguća kod štampanih izdanja.

Put jednog udžbenika

January 5, 2022

Odluka kojom ministar prosvete odobrava udžbenik za upotrebu i distribuciju nije samo dokaz da su ispunjeni svi propisani standardi, već i potvrda da je izdavač okupio kvalitetan tim, koji uključuje autore, recenzente, lektore, evaluatore, i na kraju tim čiji je posao grafički dizajn, odnosno ostvarivanje efikasne vizuelne komunikacije između teksta…