Komunikacija, odnosno kreativni tokovi između autora svega onoga što čini funkcionalan i kreativan grafički dizajn s jedne strane i krajnjeg korisnika, odnosno čitaoca s druge, značajno su unapređeni korišćenjem alata koje donosi generativna veštačka inteligencija.