Animacija i elektronski udžbenici

March 1, 2024

Interaktivni elementi su neizostavni deo elektronskog udžbenika, bez obzira na platformu na kojoj je objavljen. Korišćenjem galerija, 3D modela, audio i video fajlova, animacija i raznih zadataka, učenje je olakšano, kroz funkcionalnost koje donose elektronski udžbenici, a koja nije moguća kod štampanih izdanja.

To nije vera u tehnologiju, to je vera u ljude.

Steve Jobs

Višedecenijsko iskustvo u dizajnu štampanih udžbenika uspešno smo preneli i u oblast digitalnih izdanja, odnosno svih elemenata koji ih čine

Gruba podela ovih interaktivnih delova koji čine elektronski udžbenik, bar prema našem iskustvu stečenom kroz dugogodišnji rad, je sledeća:

• Animacija i video;
• Interaktivna animacija;
• Interaktivni zadaci i nalozi.

Vizuelizacija nastavnog sadržaja kroz animacija koje donose elektronski udžbenici, praćena naracijom, efikasnija je od teksta praćenog ilustracijom u štampanom udžbeniku, jer sa sobom nosi i objašnjenje postupka.

Matematika za 1. razred, animacija uz lekciju Sabiranje dvocifrenih brojeva

Moguće je da se učenicima na zanimljiv način predstave novi pojmovi, na primer „oživljavanjem“ ilustracije iz štampanog udžbenika. Postupci i objašnjenja, predstavljeni na zanimljiv način, uvek su dostupni učeniku.

Matematika za 1. razred, animacija uz lekciju Šire i uže

Lesson: Letters

Prethodni primeri, odosno kreiranje zvučnog zapisa, animacije i video-editovanja, urađeni su uz pomoć Adobe Creative Cloud paketa.

Geografija za 5. razred. Video u lekciji Sunčev sistem

Interaktivni zadaci i animacija u e-udžbeniku podrazumevaju aktivno učešće učenika. Tehnologija izrade se razlikuje od animiranih i video priloga koji su u video formatu. Konačni proizvod je html/javascript dokument, kao što je link ili link.


1 Comment

Leave a Reply