Razvoj informacionih tehnologija i brzine prenosa podataka omogućili su da elektronski udžbenik postane neizostavan deo savremenog obrazovnog sistema. Ilustracije postaju animacije, fotografije se pretvaraju u galerije, a crteži oživljavaju kroz 3D animacije, a za ste to je potreban alat za kvalitetan rad.