Анимације у уџбеницима

децембар 26, 2022

Неизоставни део сваког дигиталног уџбеника, независно од платформе на којој је објављен, су интерактивни елементи. Коришћењем галерија фотографија, 3D модела, аудио и видео прилога, анимација и разних задатака. Савладавање градива се олакшава кроз функционалност која није могућа код штампаних издања.

Вишедеценијско искуство у дизајну и прелому штампаних уџбеника успешно смо пренели у поље дигиталних уџбеника, односно свих елемената од којих се састоје.

It’s not faith in technology. It’s faith in people.

Steve Jobs

Груба подела елемената, бар онако како је ми кроз праксу доживели, је следећа:

• Анимације и филмови;
• Интерактивне анимације и прилози;
• Интерактивни задаци.

Визуелизација наставног садржаја анимираним приказима, пропраћених нарацијом, ефикаснија је од самог објашњења и илустрација у штампаном уџбенику, јер са собом доноси детаљно објашњење поступака.

Математика за 1. разред. Лекција: Сабирање двоцифрених бројева

Увођење нових појмова је могуће урадити на деци занимљивији начин, на пример "оживљавањем" илустрације из штампаног уџбеника. Поступци и објашњења, представљени на занимљив начин, ученику су увек доступни.

Математика за 1. разред. Лекција: Уже, шире

Буквар, писана слова

Претходни прилози, од израде звучног записа, анимације, монтаже, па до рендеровања, креирани су уз помоћ Adobe Creative Cloud пакета.

Видео-прилози (филмови) су, такође, у функцији визуелног приказа градива. Коришћен материјал је најчешће са stock-ова.

Географија за 5. разред. Лекција: Сунчев систем

Интерактивни прилози и анимације подразумевају активно учешће ученика. Технологија израде се разликује од анимираних и видео-прилога који су у видео-формату. Финални производ је html/javascript документ, као на пример link или link.


Оставите одговор