Elektronski udžbenik

January 1, 2024

Rad na uobličavanju materijala koji bi trebalo da predstavlja elektronski udžbenik nije samo objavljivanje postojeće knjige u elektronskoj formi, već i kreiranje svega onoga što čini kvalitativnu razliku u odnosu na klasično, štampano, izdanje. Galerija, animacija, video snimci, interaktivni sadržaj i narativi kao tonska podrška svemu navedenom daju potpuno novu dimenziju procesu učenja.

Širenje naše delatnosti u tom novom pravcu podrazumevalo je uvek prisutno učenje novih veština, ali i nabavku kvalitetne opreme, koja je u stanju da odgovori tehničkim zahtevima svih elemenata koji čine elektronski udžbenik.

Dugo smo posvećeni Canon-ovim rešenjima u oblasti foto i video produkcije, koja pored odličnih DSLR fotoaparata imaju i neprevaziđenu optiku L-serije. U rešavanju audio zahteva oslanjali smo se na proizvode zapadnoevropskih pionira u oblasti audio tehnologije, AKG i Sennheiser kao naš izbor.

Video je najzanimljiviji način da podelite ideju sa drugima.

Chad Hurley

Ostali smo verni Adobe Creative Cloud softveru, kao i nenadmašnom alatu za kreativce – Apple računarima, na kojima je sav materijal pripremljen za objavljivanje.


1 Comment

avatar
Dean May 12, 2023

Your website is a great resource for details on these topics.

Leave a Reply